• darkblurbg

Ervaar je continu stress bij je werknemers en zijn ze snel van hun stuk gebracht? Of melden ze zich regelmatig ziek?

Dat komt de werksfeer en -prestaties natuurlijk niet ten goede. En je wilt niet dat ze straks langdurig uit de running zijn.
In de ruim twintig jaar werkervaring die ik opdeed in het bedrijfsleven, zag ik helaas maar al te vaak hoe werknemers kampten met werkstress. Hoe ze tegen de grens van overspannenheid of zelfs een burn-out aanliepen. En nog erger, deze steeds vaker passeerden.
Wist je dat een werknemer met een burn-out gemiddeld maar liefst acht maanden thuis zit?

Burn-out is een van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim

Tegenwoordig vallen steeds meer werknemers uit door psychische klachten.
Vaak komt dit niet alleen door het werk, maar spelen ook persoonlijke en maatschappelijke oorzaken een rol.
Jammer genoeg is hier in veel organisaties nog te weinig aandacht voor.
Enerzijds door het taboe dat erop rust. Anderzijds zien veel werkgevers het niet als hun probleem: ze willen werk en privé gescheiden houden.
Hoewel dat begrijpelijk is, is het tóch belangrijk om oog te hebben voor de samenhang.
Zo kun je problemen vroegtijdig signaleren, op tijd ingrijpen en uitval voorkomen.
Werknemers zijn tenslotte de spil van je organisatie en kunnen deze maken of breken.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Wil je het ziekteverzuim in je organisatie terugdringen? En de sfeer en werkprestaties verbeteren?
Ik help je om hier binnen je organisatie vorm aan te geven.
Door je medewerkers een platvorm te bieden binnen het bedrijf, waar ze terecht kunnen voor een luisterend oor, coaching, therapiesessies of loopbaanbegeleiding. Zo laat je niet alleen zien dat je een betrokken werkgever bent, maar dring je ook de uitval van personeel aanzienlijk terug.
En maak je zowel je organisatie als het leven van je medewerkers een stukje mooier.
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn?
Omdat elke vorm van coaching of therapie maatwerk is, kom ik graag bij je langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact op via dit contactformulier.